Pokerkabal

Poker Solitaire Deluxe

Online Games

Hensikt: Få høyest mulig score ved å lage pokerkombinasjoner

Sortering: Du får utdelt ett og ett kort som du skal legge på bordet. Du vet aldri hva neste kort er, så du må spekulere hvilke pokerhender som er sannsynlige. Du kan lage kombinasjoner både vannrett og loddrett. Eksempler på pokerkombinasjoner er full house, to par og flush (samme farge). I denne kabalen er det artig å ha lyden på.

Tid å lære kabal: lang tid

Kabal går opp: ofte

Ferdigheter påvirker resultat: stor grad
Kabaler som likner på denne:


Pokerkabal

Black Jack-kabalKabaler som går raskt:


Pyramidekabal

Golfkabal

Ess opp

Pokerkabal